Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp v...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Ngày 10/5/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam công bố Quyết định 598/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó (công bố 01 TTHC):

- Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp: 01 TTHC.

Tổng số ngày giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 20 ngày.

- Tổng số ngày giải quyết công bố: 11 ngày.

Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: 9/20=45%.

Nội dung chi tiết của Quyết định 598/QĐ-UBND.

2.2. QĐ Công bố TTHC Sở NN&PTNT 10.5.2022.doc

Văn phòng
Tin liên quan