Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Trong đó:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

a) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 04 thủ tục hành chính.

b) Danh mục thủ tục hành chính được thay thế: từ 04 thủ tục hành chính thay thế còn 03 thủ tục hành chính.

c) Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 01 thủ tục hành chính.

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hà Nam.

a) Danh mục thủ tục hành chính được thay thế: 02 thủ tục hành chính.

b) Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 03 thủ tục hành chính.

Vậy đến ngày 02/6/2021 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: 82 thủ tục hành chính.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 862/QĐ-UBND.

1. QĐ 862. công bố TTHC NÔNG NGHIỆP 02.6.2021.pdf

Văn phòng
Tin liên quan