Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và ...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 2299/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Nội dung chính của Quyết định:

Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Công bố mới: 02 TTHC.

Thủ tục hành chính cấp huyện: Công bố mới: 01 TTHC.

Nội dung của Quyết định.

2. QĐ công bố TTHC 09.11.2020.doc


Văn phòng
Tin liên quan