Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ hòm thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ hòm thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

​A. Lãnh đạo Sở:

1. Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở, hòm thư lehoangthuyen@hanam.gov.vn

2. Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở, hòm thư ngomanhngoc@ hanam.gov.vn

3. Khương Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở, hòm thư khuongvantuyen@hanam.gov.vn

4. Trương Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở, hòm thư truongquochung@hanam.gov.vn

B. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

12.3. Danh sách hòm thư điện tử và điện thoại công chức viên chức Sở nông nghiệp & PTNT.doc

Văn phòng
Tin liên quan