Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ hòm thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/02/2024

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ hòm thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/02/2024

​A. Lãnh đạo Sở:

1. Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở, hòm thư: lehoangthuyen@hanam.gov.vn

2. Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở, hòm thư: ngomanhngoc@ hanam.gov.vn

3. Khương Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở, hòm thư: khuongvantuyen@hanam.gov.vn

4. Trương Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở, hòm thư: truongquochung@hanam.gov.vn

B. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

3.8. Danh sách hòm thư điện tử và điện thoại công chức viên chức Sở nông nghiệp & PTNT 01.02.2024.doc

Văn phòng
Tin liên quan