Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển  
Quá trình hình thành và phát triển Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

Năm 1997, Sở Nông nghiệp & PTNT được thành lập. Ở thời điểm năm 1997, Hà Nam gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, hệ thống giao thông, công trình tưới tiêu xuống cấp, hạ tầng đô thị lạc hậu. Nền kinh tế thuần nông, nhỏ lẻ, manh mún, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp chiếm gần 50%. Thu nhập bình quân đầu người 2,1 triệu đồng, mới bằng 58,2% mức bình quân cả nước, thu ngân sách 72,4 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức vừa thiếu về số lượng, vừa mất cân đối về cơ cấu gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Nông nghiệp & PTNT có 5 phòng ban bao gồm: Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở và Phòng Quản lý xây dựng công trình. Có 6 Chi cục chuyên môn gồm: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thuỷ lợi và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản. Có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc:  Trung tâm Khuyến nông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với các nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động, hàng năm, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ công chức Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh Hà Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và Bằng khen.

- Đặc biệt năm 2007, Sở Nông nghiệp & PTNT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2003-2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2008 Sở Nông nghiệp & PTNT  được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen và Cờ thi đua theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/01/2009.

- Năm 2009 Sở được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Bằng khen theo Quyết định số 60/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/01/2010.

- Năm 2010 Sở Nông nghiệp & PTNT được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Cờ thi đua theo Quyết định số 3454/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/01/2011.

- Năm 2011 Sở Nông nghiệp & PTNT được Bộ Nông nghiệp & PTNT và  Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 12/3/2012.

- Giai đoạn 2008-2012 Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2012. Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Bằng khen năm 2012.

- Năm 2013 Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Năm 2014 và năm 2015 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2016 Sở Nông nghiệp & PTNT được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2017 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.

- Năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.

- Năm 2019 Sở Nông nghiệp & PTNT được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2020 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.

- Năm 2021 Sở Nông nghiệp & PTNT được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2022 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.

​- Năm 2023 Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.