Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4. Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Thủ tục hành chính 12. Trồng trọt  
4. Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

4.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ chành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp & PTNT).

- Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét thẩm định hồ sơ, Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng.

- Bước 4: Nhận và trả kết quả:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

4.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT- BNNPTNT ngày 26/4/2012);

+ Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).

+ Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất)

b) Slượng: 01 (bộ)

4.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp & PTNT);

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng (Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm).

4.8 Phí, lệ phí (nếu có):

- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

- Quyết định số: 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v công bố TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

4.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT- BNNPTNT ngày 26/4/2012).

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

- Quyết định số: 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v công bố TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Văn phòng