Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.000047 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Thủ tục hành chính 5. Lâm nghiệp  
1.000047 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

4.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp & PTNT).

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm xem xét thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Quyết định Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác.

- Bước 4: Nhận và trả kết quả:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

4.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần

Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4 Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp & PTNT);

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác.

4.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

4.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành ngày 16/11/2018 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Văn phòng