Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tại Hà Nam
Thực hiện Công văn số 812/NNCNC-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ban quan lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố HCM về việc đăng kí lịch làm việc. Ngày 19 tháng 9 năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam đã làm việc với đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm của Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự buổi làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Khương Văn Tuyến phó giám đốc, các đồng chí lãnh đạo văn phòng sở, ban giám đốc Trung tâm Khuyến nông; Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo ban, các đồng chí lãnh đạo các Phòng , Trung tâm trực thuộc ban.

Trong buổi làm việc, tại hội trường đoàn công tác đã nghe sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu về tỉnh Hà Nam và nghe báo cáo kết quả hoạt động của các khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nam và hai bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai và  quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp đó đoàn đã đi tham quan và khảo sát thực tế tại khu nông nghiệp công nghệ cao tại Phù Vân thành phố Phủ Lý thăm mô hình trồng lan công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Phù Vân và khu nông nghiệp công nghệ cao xã Nhân Bình và Xuân Khê, huyện Lý Nhân  thăm mô hình trồng rau, của quả sạch trong nhà kính.

A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg

A4.jpg

Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là rất cần thiết đối với nhu cầu ngày càng cao của xã hội, thông qua buổi khảo sát và học tập kinh nghiệm Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam và Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ và trao đổi học tập kinh nghiệm, liên kết, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong những năm tiếp theo./.