Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tham gia tập huấn sử dụng nâng cao Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật - ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tham gia tập huấn sử dụng nâng cao Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật - VAHIS
Trong tháng 9 năm 2023, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng các chức năng mới và chuyển đổi số trong công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Cục Thú y phối hợp với Tổ chức PATH và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tổ chức “Tập huấn sử dụng nâng cao Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật - VAHIS”.

Trong tháng 9 năm 2023, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng các chức năng mới và chuyển đổi số trong công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Cục Thú y phối hợp với Tổ chức PATH và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tổ chức “Tập huấn sử dụng nâng cao Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật - VAHIS".

A1.jpg.png 

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện Cục Thú y, tổ chức PATH, CDC Hoa Kỳ và đại diện Chi cục Chăn nuôi & thú y các tỉnh khu vực phía bắc.

A2.jpg.png

Hiện nay hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật (viết tắt là VAHIS) đang được nâng cấp và xây dựng mở rộng một số hợp phần mới, tham dự hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp trong việc xây dựng và áp dụng phần mềm trong thực tiễn nhằm nâng cao hiện quả trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y./.


Chi cục Chăn nuôi và Thú y