Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về chăn nuôi, thủy sản, quy định về khai th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về chăn nuôi, thủy sản, quy định về khai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 20/7/2023 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Duy Tiên, UBND xã Chuyên Ngoại tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chăn nuôi, thủy sản và các quy định trong khai thác, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn xã Chuyên Ngoại.

Tham gia Hội nghị, Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Các quy định trong khai thác thủy sản, ngư cụ cấm khai thác thủy sản vùng nội địa, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại Hà Nam, kích thước mắt lưới tối thiểu đối với ngư cụ khai thác thủy sản…; Đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ, phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

 B1.png

B2.jpg

Cá Mòi Kho đóng hộp 500g - Cá biển, đánh bắt, kho và ship trong ngày

(Theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 - Cá mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus) - cấm khai thác từ ngày 01/3 đến 31/5 hằng năm trên lưu vực sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên) 

Đại diện Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN thị xã Duy Tiên và Lãnh đạo UBND xã Chuyên Ngoại quán triệt, chỉ đạo người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (nhất là công tác xử lý môi trường chăn nuôi tại từng hộ dân) và đồng thời mong muốn các hộ dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào công tác bảo vệ, gây dựng phong trào phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y