Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngày 24/5/2023 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục làm tiêu huỷ 310 con lợn của 01 hộ/01 thôn của thị trấn Bình Mỹ.

Ngay từ khi xảy ra dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn địa phương khoanh vùng chống dịch theo quy định. Đến ngày 18/7/2023, ổ dịch đã qua 28 ngày không có phát sinh lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ. Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Lục và UBND thị trấn Bình Mỹ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thẩm định các điều kiện công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. ngày 20/7/2023 Chủ tịch UBND huyện Bình Lục đã ra Quyết định số 1831/QĐ-UBND v/v công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

Tại buổi làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã đề nghị sau khi công bố hết dịch, UBND thị trấn Bình Mỹ cần tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi nơi thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về tái nhập đàn lợn sau dịch theo quy định./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y