Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo số 67/TB-SNN ngày 06/9/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT Cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin.

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin;

Căn cứ Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin như sau:

I. ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN

Họ và tên: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Sở.

Điện thoại: 0913823388

Địa chỉ hòm thư điện tử: phamngoctoan@hanam.gov.vn

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

  • Thứ 3, hàng tuần:
    + Buổi sáng từ 07h30 đến 11h00.
    + Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Địa điểm: Văn phòng, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam.

- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện liên hệ công tác./.