Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hà Nam phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu
Ngày 17/02 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng Tân Sửu), tại Hà Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 và phát động phong trào trồng cây năm 2021 nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biên đổi khí hậu.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", những năm qua, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng hoa, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại tỉnh Hà Nam được triển khai đồng loạt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; theo kế hoạch, mùa xuân này, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 140.000 cây xanh các loại. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây và bảo vệ cây xanh; chủ động lựa chọn những nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có tác dụng bảo vệ môi trường để tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc trồng cây, lựa chọn, bố trí loại cây trồng phù hợp với từng vị trí, điều kiện cụ thể, chất lượng cây trồng bảo đảm; tổ chức chăm sóc, bảo vệ, quản lý tốt cây trồng.

Việc tổ chức Tết trồng cây phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức. Xây dựng dự án trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện để mọi tầng lớn nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

A0.jpg 

A1.jpg 

A2.jpg

Một số hình ảnh tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Thanh Liêm.

A3.jpg

Một số hình ảnh tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Duy Tiên.

Văn phòng