Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thảo luận góp ý vào dự thảo Nghị quyết của tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Hội nghị thảo luận góp ý vào dự thảo Nghị quyết của tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Chiều 18/6/2021 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị thảo luận góp ý vào dự thảo Nghị quyết của tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

1. S1.jpg

2. S2.jpg

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có đồng chí Nguyễn Đức Vượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng các đ/c trong Ban giám đốc Sở, Thủ trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Văn phòng