Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
21/05/2021
Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã thực hiện được 17 cuộc thanh, kiểm tra đối với 199 tổ chức, cá nhân; phát hiện 07 tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng, trong đó:
08/10/2019
Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ - UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ngày 7/10/2019 tại Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đối với đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
26/09/2019
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
19/07/2024
Ngày 14/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Trong Chỉ thị đã nêu: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.400 con, nhất là tại các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An…gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và bộ ngành có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch với các nội dung sau: