Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
21/05/2021
Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã thực hiện được 17 cuộc thanh, kiểm tra đối với 199 tổ chức, cá nhân; phát hiện 07 tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng, trong đó:
08/10/2019
Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ - UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ngày 7/10/2019 tại Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đối với đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
26/09/2019
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22/08/2019
Ngày 19 tháng 8 năm 2019 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 67/QĐ-QLCL ngày 19/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nam phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hồng xiêm của ông Nguyễn Đình Bảng. Địa chỉ: Thôn Dân Khang Ninh, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
17/09/2021
Thực hiện Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; để góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức xã hội, các cấp, các ngành, cơ quan, lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 2391/UBND-NC, ngày 15 tháng 9 năm 2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”