Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận Thanh tra của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Kết luận Thanh tra của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Kết luận số 133/KL-PTNT ngày 24/8/2023 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc Thanh tra chuyên ngành kết quả thực hiện di dân tái định cư thuộc Dự án Di dân tái định cư vùng dân vạn chài xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nội dung của Kết luận số 133/KL-PTNT ngày 24/8/2023.

1. Kết luận Thanh tra DA Di dân TĐC xã Phù Vân 2023..pdf