Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát tình hình hoạt động của một số làng nghề và sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Khảo sát tình hình hoạt động của một số làng nghề và sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2021
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn và tham mưu triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thị xã tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của một số làng nghề và sản phẩm OCOP tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn và tham mưu triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm", Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thị xã tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của một số làng nghề và sản phẩm OCOP tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Nam nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 A1.jpg

Đoàn làm việc tại làng nghề thêu ren xã Thanh Hà

A2.jpg 

Đoàn làm việc tại làng nghề làm bún, bánh đa Kim Lũ, xã Thanh Nguyên

 A3.jpg

Khu chăn nuôi trang trại gà thảo dược, xã Liêm Phong (đơn vị đăng ký tham gia sản phẩm OCOP năm 2021)

A4.jpg

Khu phân loại trứng trang trại gà thảo dược, xã Liêm Phong (đơn vị đăng ký tham gia sản phẩm OCOP năm 2021)

Chi cục Phát triển nông thôn