Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khởi công xây dựng công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng, khu vực thượng lưu cống âu...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Khởi công xây dựng công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng, khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam

         Ngày 03/4/2024, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 có Thông báo số 244/TB-BQL về việc Thông báo khởi công xây dựng công trình: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng, khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam.

         - Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1.

         - Địa điểm xây dựng: Thị xã Duy Tiên và Huyện Lý Nhân (thượng lưu cống âu Tắc Giang đê hữu Hồng)

        - Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ khí miền Bắc - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An - Công ty TNHH Hệ thống điện và Tự động hóa Việt Nam

         - Ngày khởi công: 08/4/2024.

         - Ngày hoàn thành (dự kiến): 31/12/2025.

Phòng Quản lý Xây dựng công trình