Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Từ ngày 20/9/2023 đến ngày 27/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ATTP số 2 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2023 do đồng chí Trương Quốc Hưng - Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến huyện, tuyến xã (Duy Tiên và Kim Bảng): Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tại địa phương đã tham mưu cho Lãnh đạo UBND ban hành các văn bản triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

A1.jpg 

Làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Kim Bảng

 Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tập trung các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết trung thu. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đoàn đề nghị, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục QLCL