Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch Chăn nuôi, Thủy sản năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lịch Chăn nuôi, Thủy sản năm 2023

1. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản:

Quý I:

- Chăm sóc, phòng chống rétcho gia súc, gia cầm; chọn lọc, bổ sung đàn gia súc gia cầm bố mẹ, tái đàn phục hồi đàn gia súc, gia cầm thịt thương phẩm sau Tết Nguyên đán.

- Phối giống cho đàn gia súc; ấp, nở sản xuất giống gia cầm; ấp,nở sản xuất vịt giống thương phẩm vụ chiêm cuối tháng Ba, đầu tháng Tư.

- Trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc nhai lại, cho cá.

- Nhân, nhập đàn ong nuôi trong gia đình.

- Tuyển chọn, nuôi vỗ ba ba, ếch, rô đồng, ốc nhồi... bố mẹ.

- Tập trung ương dưỡng cá giống nhỏ, chuyển cá giống lớn ra khu vực nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi truyền thống: Cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá chép lai, cá trôi (Rohu, Mrigal), cá mè trắng, mè Hoa.

Quý II:

- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thay thế, chọn lọc, bổ sung đàn gia súc gia cầm bố mẹ.

- Chăm sóc, phối giống cho đàn gia súc và ấp, nở sản xuất giống gia cầm; phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm.

- Chăm sóc cá thịt; đánh tỉa thả bù ao đầm nuôi lần thứ nhất trong năm.

- Nuôi vỗ thành thục, cho sinh sản ba ba, ếch, rô đồng, ốc nhồi...; đưa các giống thuỷ sản kém chịu rét như cá rô phi, cá chim trắng, tôm càng xanh... vào khu vực nuôi từ đầu quý II.

- Chuẩn bị công tác phòngchống lụt, bão: Sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị các phương án di dời đàn gia súc, gia cầm nguy cơ ngập lụt, tu sửa bờ ao, dự trữ thức ăn, thuốc phòng bệnh... cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

Quý III:

- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thay thế, chọn lọc, bổ sung đàn gia súc gia cầm bố mẹ.

- Chăm sóc, phối giống cho đàn gia súc và ấp, nở sản xuất giống gia cầm; ấp nở sản xuất vịt giống thương phẩm vụ Mùa vào trung tuần tháng Tám.

- Phòng chống nắng, nóng cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ sản xuất chăn nuôi. Chế biến, dự trữ thức ăn thô cho trâu, bò.

- Đánh tỉa thả bù cá trong ao, đầm lần thứ 2 trong năm.

Quý IV:

- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thay thế, chọn lọc, bổ sung đàn gia súc gia cầm bố mẹ.

- Chăm sóc, phối giống cho đàn gia súc và ấp, nở sản xuất giống gia cầm; tu sửa chuồng trại, phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Chế biến, dự trữ thức ăn thô, thức ăn tinh cho gia súc.

- Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm nhất là gà công nghiệp, gà lông màu,   lợn thịt thương phẩm. Vỗ béo đàn trâu, bò thịt chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán.

- Thu hoạch cá thương phẩm đạt kích cỡ, cải tạo ao nuôi, chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

- Đưa các đối tượng nuôi thuỷ sản chưa đạt kích cỡ thu hoạch, thuỷ sản bố mẹ (ba ba, ếch, rô đồng, ốc nhồi....) vào lưu giữ giống qua đông.

2. Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và động vật thủy sản:

- Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 2 đợt chính trong năm là vụ Xuân (tháng Ba, tháng Tư) và vụ Thu (tháng Chín, tháng Mười) và bổ sung các tháng trong năm cho đàn gia súc, gia cầm mới nhập, đến tuổi tiêm phòng hoặc đã hết thời gian miễn dịch.

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 2 - 3 đợt/năm để bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

- Thực hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho động vật thủy sản vào thời gian từ tháng 3 - 4 và từ tháng 8 - 9.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y