Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023

Căn cứ Công văn số 1664/CATTT-NCSC ngày 21/9/2023 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023;

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

- Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có

dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:

- Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam). Điện thoại: 0226.3846333. Email: ttcntt@hanam.gov.vn

- Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin. Điện thoại di động: 0243.2091616. Email: ncsc@ais.gov.vn./.

Phụ lục hướng dẫn khắc phục bảo mật.

9. Lo hong Microsoft thang 09.2023.doc

Văn phòng