Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND.

17.QDQP_0001 (1).pdf


Văn phòng