Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Quyết định công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tưởng Chính phủ công bố Quyết định 584/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

21. Quyết định 584.QĐ.TTg.pdf

Chi cục Phát triển nông thôn