Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 09/12/2020:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 09/12/2020:

I. Kết quả công tác làm thủy lợi Đông xuân 2020-2021 đến ngày 08/12/2020                                                                                                                              Đơn vị: m3

STTĐơn vị quản lýTổng
KHTH%
1Huyện Kim Bảng54.26344.77082,5%
2Thị xã Duy Tiên82.53227.54533,4%
3Huyện Lý Nhân139.25697.24569,8%
4Huyện Thanh Liêm292.19223.2538,0%
5Huyện Bình Lục173.06281.45547,1%
6Thành phố Phủ Lý162.55627.77517,1%
 Tổng cộng903.861302.04333,4%

II. Kết quả sản xuất

Tổng diện tích cây màu thu đông đã gieo trồng 11.399 ha, đạt 108,9% kế hoạch. Do ảnh hưởng của mưa úng diện tích thiệt hai trên 70% năng suất 2.004 ha; Diện tích còn lại và một số diện tích được gieo trồng bổ sung 9.395 ha: trong đó cây ngô gieo trồng được 2.278 ha, đậu tương 513 ha, khoai lang 247 ha, khoai tây 169 ha, lạc 76 ha, bí xanh 508 ha, bí đỏ 1.226 ha, dưa chuột 807 ha, rau đậu các loại 3.144 ha, cây hoa 126 ha, cây khác 307 ha. Cụ thể các địa phương như sau: 

                                Đơn vị: ha

Huyện, thị, TPDiện tích cây vụ Đông đã trồng
Tổng DT  DT cây  vụ Đông bị thiệt hại trên 70% năng suất DT cây  vụ Đông hiện tại đến nayTỷ lệ (%) so KH
Duy Tiên1.172320852,472,9
Kim Bảng2.7152822432,5102,6
Lý Nhân3.8245503273,898,7
Bình Lục2.1005021598,093,7
Thanh Liêm504194309,731,0
Phủ lý1.085156928,8103,2
Tổng cộng11.3992.0049.395 
Tỷ lệ (%)KH108,919,289,8 

Hiện nay, cây ngô trồng sớm đang cho thu hoạch, trồng muộn trỗ cờ, phun râu; Dưa chuột đang cho thu hoạch; Bí trồng sớm đang cho thu hoạch, trồng muộn ra hoa, đậu quả; Khoai lang đang có củ; cây đậu tương trồng sớm chuẩn bị cho thu hoạch, trồng muộn đang quả non; Lạc đang giai đoạn củ. Các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích cây vụ Đông đã trồng và tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh.

            III. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt:

- Đến ngày 09/12/2020, toàn tỉnh có 4.266 con bò sữa, đạt 101,6% KH (tăng 59 con so với thời điểm báo cáo ngày 02/12/2020), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 35,5 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Thị xã Duy Tiên 110 hộ chăn nuôi 3.101 con; sản lượng sữa bình quân 27,0 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 467 con; sản lượng sữa bình quân 2,0 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 58 hộ chăn nuôi 513 con, sản lượng sữa bình quân 4,0 tấn/ngày;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 180 con, sản lượng sữa bình quân 2,0 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới đến nay là 81 con.

- Tổng số bê được sinh ra đến nay là 527 con.

Các hộ chăn nuôi chủ động ủ chua dự trữ thức ăn thô xanh và trồng, chăm sóc cây thức ăn vụ đông cho đàn bò, chất lượng sữa luôn đảm bảo chất lượng.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh có 6 khu quy hoạch tại các xã: xã La Sơn, Vũ Bản, An Đổ và Đồn Xá huyện Bình Lục; xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân; xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng với tổng diện tích là 49,32 ha, số bò đang nuôi là 578 con.

V. Tình hình dịch bệnh đến ngày 09/12/2020

Trong ngày, tại huyện Lý Nhân không phát sinh thêm lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh; ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Trần Hưng Đạo đã qua 30 ngày, ổ dịch bệnh Tai xanh tại xã Nhân Thịnh đã qua 21 ngày.

Tại phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh Viêm da nổi cục.

* Luỹ kế đến hết ngày 08/12/2020, tổng số lợn đã tiêu hủy do DTLCP là 814 con (trọng lượng 38.343 kg) của 94 hộ chăn nuôi ở 24 thôn, 07 xã (Phú Phúc, Trần Hưng Đạo, Công Lý, Xuân Khê, Hợp Lý, Đức Lý, An Ninh), 02 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy do bệnh Tai xanh là 71 con (trọng lượng 2.657 kg) của 08 hộ chăn nuôi ở 03 thôn, 01 xã. Tổng số bò đã tiêu hủy do bệnh Viêm da nỏi cục là 02 con (trọng lượng 1.060 kg) của 02 hộ chăn nuôi, ở 02 thôn, 01 phường.

* Các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN các huyện, thị xã hướng dẫn UBND các xã, phường có dịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định:

- UBND phường Duy Hải tổ chức rà soát, thống kê đàn trâu, bò, dê trên địa bàn phường.

  - Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc: Trong ngày các xã, phường đã sử dụng 10 lít hóa chất, diện tích phun được khoảng 10.000 m2. Đến nay, tổng số hóa chất đã sử dụng 494 lít và 52.190 kg vôi bột, tổng diện tích phun được khoảng 494.000 m2.

- Duy trì hoạt động của chốt chống dịch để kiểm soát vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc mẫn cảm ra, vào ổ dịch.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng