Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diễn tập phương án tác chiến phòng thủ

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diễn tập phương án tác chiến phòng thủ
Ngày 19/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN).

      Dự, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập tỉnh; đạo diễn diễn tập Bộ CHQS tỉnh.

    Cuộc diễn tập có đề mục: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của ngành NN&PTNT vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và bảo đảm ngành NN&PTNT cho tác chiến phòng thủ”. Diễn tập PCTT-TKCN có đề mục: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT phối hợp với các lực lượng chỉ đạo các địa phương thực hành PCTT-TKCN”. Nội dung diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ chia làm 2 giai đoạn (chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái SSCĐ, chuyển ngành NN& PTNT vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị bảo đảm ngành NN&PTNT cho tác chiến phòng thủ) với 3 vấn đề diễn tập. Với nội dung diễn tập PCTT-TKCN, xác định 2 giai đoạn diễn tập: diễn tập vận hành cơ chế (thực hiện 2 vấn đề diễn tập); diễn tập thực hành PCTT-TKCN (giai đoạn này sẽ phối hợp với thị xã Duy Tiên diễn tập trong thời gian tới).

      Với tình huống giả định xảy ra thiên tai, Sở NN&PTNT đã triển khai các hội nghị vận hành cơ chế, đảm bảo đúng cơ chế lãnh đạo, điều hành của đảng ủy, ban giám đốc trong việc chuyển hoạt động của ngành NN&PTNT vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và trong thời chiến; đảm bảo giữ vững mọi hoạt động của ngành NN&PTNT trong mọi tình huống có thể xảy ra.

      Sau 1 ngày tổ chức, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổng kết cuộc diễn tập, 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tiến hành diễn tập đã được UBND tỉnh, Sở NN&PTNT khen thưởng.


Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com