Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm và...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Hà Nam
Để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép và giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi của tỉnh, ngày 23/6/2023 Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 59/BCĐ389 gửi các đơn vị, Sở ngành, các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương chỉ đạo triển khai tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam với những nội dung chính như sau:

1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 426/CĐ-TTg và Quyết định số 172/QĐ-TTg trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý; chủ động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 442/UBND-NNTNMT ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ngành thành viên: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành  vi  giết mổ, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nội tỉnh.Chủ động phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về các hoạt động vi phạm nhằmtổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các hoạt động tập kết, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo quy định.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng,ban chuyên môn, UBND các xã,phường,thị trấn thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh theo quy định; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật ốm chết ra môi trường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhthường xuyên tuyên truyền tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật; tình hình, kết quả kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên của các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương; tổ chức vận động người dân không tham gia, không tiếp tay, chủ động báo tin, tố giác đến cơ quan chức năng cáchoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y