Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi liên kết t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm
Từ ngày 13 - 17/9/2023, Đoàn công tác do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nam tổ chức tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng TBKT mới gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

         Thành viên tham gia Đoàn tham quan là lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông, lãnh đạo phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm DVNN, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở, nông dân, HTX tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam. Trong khuôn khổ chương trình tham quan Đoàn đã học tập kinh nghiệm tại tỉnh Yên Bái với nội dung học tập mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả theo hướng kinh tế tuần hoàn tại xã Việt Hồng; mô hình vườn - ao - chuồng tại xã Vân Hội huyện Trấn Yên; mô hình chăn nuôi bò sinh sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thôn đình, xã Vĩnh Kiên, mô hình trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thôn Đa Cốc xã Vĩnh Kiên huyện Yên Bình. Tại tỉnh Lào Cai với nội dung học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Công ty TNHH phát triển ong miền núi Thanh Xuân, xã Bảo Hà, mô hình chăn nuôi đại gia súc gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Việt Tiến huyện Bảo Yên; mô hình dưa lưới trong nhà kính gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại HTX Trọng Tín xã Đồng Tuyển, tp Lào Cai; mô hình trồng rau an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại HTX Mai Anh, phường Hàm Rồng, tx Sapa.

          Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình về nông nghiệp đã giúp các cán bộ ngành nông nghiệp, nông dân được tiếp cận, chọn lọc và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, thông minh, hiện đại; làm cơ sở đề xuất, xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp và hiệu quả nhằm góp phần nâng cao giá trị và phát triển một cách bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại địa phương trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh mô hình đoàn tham quan học tập

B1.jpg

Gặp mặt Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái
B2.jpg
Tham quan mô hình vườn - ao - chuồng tại xã Vân Hội huyện Trấn Yên
B3.jpg

Tham quan Mô hình trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Theo http://khuyennong.hanam.gov.vn/