Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tố chức thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh động vật

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Tố chức thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh động vật
Từ cuối năm 2022 đến nay đã xảy ra nhiều loại dịch bệnh động vật ở nhiều tỉnh, thành phố như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu bò, Dại chó mèo… Tại Hà Nam chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm phần lớn, nhiều loại mầm bệnh lưu hành trong môi trường cùng với thời tiết bất lợi là điều kiện cho các loại dịch bệnh tái bùng phát là rất cao.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 24/2/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt I năm 2023 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong thời gian thực hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Đài truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố....đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân nhận thấy tính chất nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm và lợi ích của việc VSTĐKT. Đồng thời, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức thực hiện.

A1.jpg

A2.jpg

Kết thúc Tháng VSTĐKT đợt I, toàn tỉnh đã sử dụng hết 5.585 lít hóa chất và 65.750 kg vôi bột, tổng diện tích khử trùng được khoảng 11.670.500 m2 (tỉnh hỗ trợ 3.000 lít hóa chất, UBND thị xã Duy Tiên, huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý đã hỗ trợ 1.694 lít; dân tự mua 891 lít hóa chất) để thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các nới có nguy cơ cao: khu chăn nuôi tập trung, nơi công cộng, các tuyến đường giao thông, khu chôn lấp rác thải, ổ dịch cũ… Nhìn chung, công tác VSTĐKT đã được thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như một số địa phương chưa thành lập được đội phun thuốc sát trùng với lý do các xã không có kinh phí, thiếu Nhân viên thú y, lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, một số hộ chăn nuôi còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh" việc tổ chức thực hiện tốt “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng" là một giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe của con người./.​

Chi cục Chăn nuôi và Thú y