Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Ngày 02/12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trong năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tổ chức thành công các đợt học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề với sự tham gia của 100% đảng viên. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề thời sự, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; kiểm soát dịch Covid-19; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước các thủ đoạn lừa đảo, chiếm dụng tài sản, các luận điệu thông tin xuyên tạc, thông tin sai trái, chống phá Đảng và nhà nước. Đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của dân tộc; Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Trung ương phát động.

A1.jpg

A2.jpg

Trong công tác xây dựng đảng đã tập trung chỉ đạo các chi bộ hoàn thiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, đăng ký các chỉ tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên 4 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức 4 đảng viên; 9 đảng viên chuyển sinh hoạt, xét cử 4 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 6 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; quy hoạch chức danh cấp ủy cơ sở; tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên; hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025; Thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc; giám sát 22 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, triển khai đến các tổ chức đoàn thể trong cơ quan vận động đoàn viên, hội viên thi đua đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan đơn vị.

Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 với 2 chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6 chi bộ hoàn thành tốt và 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đã có 14 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 112 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 đồng chí hoàn thành nhiêm vụ và 5 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó đã bình xét suy tôn 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BCH Đảng bộ tặng Giấy khen.

Thẳng thắn nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế, Hội nghị đã nêu ra các giải pháp khắc phục và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2023 như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể. Định hướng phấn đấu hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch của ngành trong năm 2023.

Văn phòng