Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý vi phạm trong kinh doanh rau, củ, quả trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Xử lý vi phạm trong kinh doanh rau, củ, quả trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Ngày 20/7/2022 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 43/QĐ-QLCL của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thuỷ sản phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh rau, củ, quả của ông Hoàng Quốc Trưởng, sinh năm 1988 có địa chỉ: tổ dân phố Hoà Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Qua quá trình Đoàn kiểm tra xử phạt hộ kinh doanh rau, củ, quả ông Hoàng Quốc Trưởng về hành vi Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ”. Quy định tại: Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu hộ kinh doanh khắc phục bổ sung giá, kệ kê hàng hoá để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh rau củ, quả. 
A1.jpg
A2.jpg

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thuỷ sản