Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin quy hoạch Lâm nghiệp  
19/08/2014
Hà Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, là cửa ngõ phía Nam của thủ đô, hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 8.769 ha phân bố trên địa bàn 20 xã, thuộc 4 huyện là Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên, Bình Lục, chiếm 10,2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tuy diện tích không lớn nhưng rừng Hà Nam có một vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, sinh thái, làm đẹp cảnh quan môi trường không chỉ cho địa phương mà còn cho thủ đô Hà Nội. Nhận thức được vai trò quan trọng của rừng, được sự đầu tư của Chính phủ, tỉnh Hà Nam đã xây dựng nhiều dự án đầu tư, phát triển rừng, thông qua các chương trình 327,661. Tính đến 31/12/2008 độ che phủ của rừng đạt 9,4% .
30/07/2014
Ngày 12 tháng 11 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phê duyệt Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020.