Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai Dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố công khai Dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ký Quyết định số: 225/QĐ-SNN về việc Công bố công khai Dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

  1. 1. QD cong khai DT BX T10.2019.pdf
  2. 2. Phụ lục cong khai DT BX VP So T10-2019.xlsx


Phòng Kế hoạch Tài chính