Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 04/CĐ-PCTT-TKCN của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam về mưa lũ và gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 7.

Tin tức - Sự kiện  
Công điện số 04/CĐ-PCTT-TKCN của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam về mưa lũ và gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 7.

Hồi 8 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2021 Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam đã ban hành Công điện số 04/CĐ-PCTT-TKCN về cơn bão số 4 sẽ xảy ra mưa lũ và gió mạnh gửi Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Công t​y Điện lực Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

Toàn bộ nội dung của Công điện và dự báo của Đài khí tượng thủy văn của tỉnh mời bạn đọc tải về:
Công điện số 04/CĐ-PCTT-TKCN
1. Công điện số 04.pdf

Chi cục Thủy lợi