Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung Công văn số 150/STTTT-TTBCXB ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam tại địa chỉ https://dichvucong.hanam.gov.vn đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Người dân có thể truy cập vào địa chỉ này để được hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 100/THH-TTDVCTT ngày 07/02/2020 của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người;

Nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

2. Các sở, ban, ngành

- Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

- Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh giao tiếp trên Internet và mạng xã hội Việt Nam. Sử dụng tối đa các phương tiện, hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại.

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường hướng dẫn, khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh giao tiếp trên Internet và mạng xã hội Việt Nam. Sử dụng tối đa các phương tiện, hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại.

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tăng cường hướng dẫn, khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc nơi đông người; phát huy tác dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở ở khu dân cư đảm bảo thời gian phù hợp để truyền tải được đến đông đảo nhân dân.

- Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện./.

Văn phòng