Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã
Ngày 17/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 556/BNN-KHCN về đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan truyền thông của Bộ tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động không tham gia săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật; không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn, bẫy chim hoang dã trái phép.

A1.jpg.png

Lực lượng Kiểm lâm thả chim hoang dã bị bắt bẫy về tự nhiên

Các cơ quan thực thi pháp luật: kiểm lâm, kiểm ngư, thú y trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp liên ngành, ngăn chặn các hành vi săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, chim di cư tại Việt Nam; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nuôi, trồng, buôn bán phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm