Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác quản lý chất lượng năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị triển khai công tác quản lý chất lượng năm 2024
Ngày 12/4/2024, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý chất lượng năm 2024.

     Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại tuyến huyện, tuyến xã và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

B1.jpg 

B2.jpg

     Tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt thông tin về thực trạng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngành nông nghiệp hiện nay; triển khai Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 05/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch số 2211/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chất lượng, chế biến và phát triển thị trường năm 2024 ... Đồng thời, trao đổi, giải đáp thắc mắc của các đại biểu trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

     Thông qua Hội nghị các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương sẽ kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý chất lượng năm 2024; từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Hà Nam