Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Triển khai Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị Triển khai Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi
Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT tổ chức Lễ triển khai Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi.
  • Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các đơn vị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện các doanh nghiệp; các hiệp hội: Chăn nuôi; Tổ chức FAO; các cơ quan truyền thông.
   A1.jpg
   Tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Lãnh đạo và chuyên viên VNPT Hà Nam.
   A2.jpg
   Tham gia Lễ triển khai Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phùng Đức Tiến đã phát biểu khai mạc và nêu lên xu hướng tất yếu trong xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp nói chung và lĩnh vực Chăn nuôi nói riêng góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử đồng thời đưa nền nông nghiệp thành bệ đỡ cho phát triển kinh tế.
   Tại một số điểm cầu địa phương đã thực hiện đăng ký thử nghiệm tài khoản và cung cấp các thông tin dữ liệu trên hệ thống, kết quả bước đầu cho thấy hệ thống hoạt động thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.
   Trong thời gian tới Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi đi vào hoạt động là nền tảng cho việc xây dựng chính sách, định hướng cho việc điều hành và quản lý ngành Chăn nuôi phát triển bền vững./.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y