Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị trực tuyến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Chiều 5/5, tại tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Dự tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục và thị xã Duy Tiên.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2023: diện tích rừng cả nước là gần 15 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%.

Năm qua, cả nước đã xảy ra 310 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng 674,5ha. 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xảy ra 89 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng 498ha. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng trên phạm vi cả nước, giảm 597 vụ so với cùng kỳ 2022, diện tích rừng bị tác động là 1.047,8ha. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động 182,2ha giảm 75,7ha. Tình trạng phá rừng chủ yếu tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Số vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật diễn ra thường xuyên tại một số vùng trọng điểm, các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nhất là khu vực Tây nguyên, Đông Nam Bộ.

T1.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà ​Nam.

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở Luật Lâm nghiệp để nâng cao năng lực về quản lý bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững; Nghiên cứu, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng; Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý, phát triển, bảo vệ rừng; Củng cố, duy trì, nâng cao năng lực hoạt động của các Ban chỉ đạo, chỉ huy về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các địa phương thực hiện công tác PCCCR theo đúng nguyên tắc “4 tại chỗ"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cài đặt phần mềm trong điện thoại di động, sử dụng flycam… trong theo dõi, quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý chặt việc di cư tự do, canh tác khu vực giáp ranh rừng. Công an các tỉnh tham mưu cho địa phương tuyên truyền về PCCCR./.

Chi cục TT BVTV KL