Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Hội Nông dân tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Hội Nông dân tỉnh
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 03/6/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có Đ/c Lê Hoàng Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, Đ/c Tạ Văn Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT, lãnh đạo các ban thuộc Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

A1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi lễ, hai đơn vị thống nhất ký kết 5 nội dung: Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; Phối hợp trong xây dựng nông thôn mới; Tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; Phối hợp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

A2.jpg

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm: Tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức khoa học, trình độ chuyên môn cao và khả năng ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng thời phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế tập thể, kết nối tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho hội viên, thành viên, nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của tổ chức hội các cấp và hội viên nông dân trong việc “trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng ở địa phương" nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm hai bên sẽ tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, rút kinh nghiệm chỉ đạo và thống nhất kế hoạch triển khai năm tiếp theo. 

Chi cục Phát triển nông thôn