Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, gồm:

1. Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục;

2. Xã Đồng Du, huyện Bình Lục;

3. Xã Tràng An, huyện Bình Lục;

4. Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục;

5. Xã La Sơn, huyện Bình Lục;

6. Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục;

7. Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân;

8. Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân;

9. Xã Công Lý, huyện Lý Nhân;

10. Xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng

11. Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng;

12. Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng;

13. Xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý;

14. Xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý;

15. Xã Liêm Túc,huyện Thanh Liêm;

16. Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm;

17. Xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên.
Nội dung của Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 .

27. Quyết định số 259 công nhận xã đạt chuẩn NTM Nâng cao năm 2023.pdf

Văn phòng Sở