Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Thông tin phát triển ngành  
Rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Ngày 18/8/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do đồng chí Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng đã kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại xã Nhật Tựu, Hoàng Tây của huyện Kim Bảng.

Đoàn làm việc tại xã Nhật Tựu

 A2.jpg

Đoàn làm việc tại xã Hoàng Tây

A1.jpg

Qua rà soát, xã Nhật Tựu đạt 0/4 tiêu chí, 6/13 chỉ tiêu; xã Hoàng Tây đạt 2/4 tiêu chí, 10/13 chỉ tiêu và đang hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021./.

Chi cục Phát triển nông thôn