Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tiếp nhận cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến nghiên cứu thực tế tại đơn vị

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tiếp nhận cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến nghiên cứu thực tế tại đơn vị
Sáng ngày 05/3/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Nam, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 23085-QĐ/HVCTQG ngày 29/02/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc cử cán bộ đi nghiên cứu thực tế.

Sáng ngày 05/3/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Nam, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 23085-QĐ/HVCTQG ngày 29/02/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc cử cán bộ đi nghiên cứu thực tế.

a1.jpg

Dự hội nghị và giao nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu thực tế cho cán bộ đi nghiên cứu thực tế có các đồng chí Lãnh đạo đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Nam, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.
a2.jpg.png


Văn phòng Sở