Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 07/7/2021:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 07/7/2021:

I. Tình hình sản xuất:

Đến ngày 07/7/2021, toàn tỉnh gieo cấy được 29.827 ha, đạt 100,04% so với kế hoạch. Trong đó: Huyện Kim Bảng đến 25/6/2021 cơ bản đã hoàn thành gieo cấy lúa Mùa; Thanh Liêm cơ bản kết thúc ngày 02/7; huyện Lý Nhân, thành phố Phủ Lý đến 03/7; thị xã Duy Tiên 04/7; huyện Bình Lục gieo cấy đạt 99,2 % KH (huyện Bình Lục còn 60 ha chưa gieo cấy chủ yếu là các giống nếp dài ngày), cụ thể các huyện, thị xã, thành phố như sau: Đơn vị: ha

TTCây trồngTổng cộngTỷ lệ (%)
 KH gieo cấy lúa Mùa 202129.815,9100
1Tổng diện tích đã gieo cấy29.827,0100,04
 Tỷ lệ (%)  
2Phương thức gieo cấy  
 - Lúa gieo thẳng15.655,452,5
 - Cấy máy6442,2
 - Cấy hàng biên1.6735,6
 - Số lượng máy cấy71 máy trong đó 61 máy thủ công

* Tổng diện tích các cây màu vụ Hè Thu đã gieo trồng 3.234,9 ha, đạt 102,5% kế hoạch, trong đó:

          - Cây ngô trồng được 1.346,2 ha, đạt  95,3% so với kế hoạch, chiếm 41,6% diện tích.

          - Đậu tương trồng 162,2 ha, bằng 89,1% so với kế hoạch, chiếm 5,0% diện tích.

          - Lạc trồng được 89,5 ha; khoai lang 43,5 ha; dưa chuột 125 ha; rau đậu các loại 1.132,8 ha; cây hoa 74 ha; cây dược liệu 39,7 ha; cây khác 222 ha.

Cụ thể các huyện, thị xã, thành phố như sau: Đơn vị ha.

Huyện, thị xã, TPTổng diện tích đã gieo trồng
Diện tíchTỷ lệ % so KH
Duy Tiên31087,8
Kim Bảng302105,2
Lý Nhân1620118,7
Bình Lục45087,4
Th. Liêm257,975,4
Phủ lý295100
Tổng3.234,9 
Tỷ lệ (%) KH102,5 

Đối với các cây màu vụ Hè Thu 2021 đã được tổ chức gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, riêng với cây rau, đậu ngắn ngày nông dân vẫn tiếp tục trồng gối lứa sau khi đã thu hoạch các lứa trước. Cây ngô Hè Thu diện tích trồng sớm được 7 - 9 lá, diện tích trồng muộn được 2-3 lá; cây đậu tương đang bắt đầu ra hoa. Trong thời gian tới, các địa phương cần tranh thủ thời vụ gieo trồng các loại rau đậu ngắn ngày để hoàn thành kế hoạch gieo trồng các cây màu vụ Hè Thu.

II. Tình hình dịch hại đến ngày 07/7/2021

         1. Trên lúa:

- Ốc bươu vàng: Hại lúa mới gieo cấy, mật độ trung bình 0,5 - 1 c/m2, cao 3 - 5 c/m2, cục bộ 10 -15 con/m2. Diện tích nhiễm và xử lý: 7.340 ha.

Tổng lượng ốc và trứng đã thu gom 84.880 kg (trong đó Kim Bảng: 19.000 kg ốc và 300 kg trứng; Duy Tiên: 25.500 kg ốc; Lý Nhân: 10.000 kg ốc; Bình Lục: 6.000 kg ốc và 30 kg trứng; Thanh Liêm: 10.350 kg ốc; Phủ Lý: 13.700 kg ốc).

- Sâu đục thân 2 chấm lứa 3: Trưởng thành vũ hóa rải rác, ổ trứng xuất hiện rải rác; phát dục sâu chủ yếu tuổi 1 - 2. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Mật độ nơi cao rải rác, cục bộ 0,5 - 1 con/m2. Sâu chủ yếu tuổi 2 - 3.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 4: Xuất hiện rải rác, nơi cao 10 - 20 con/m2 chủ yếu tuổi 2 - 3.

- Chuột: Chuột gây hại rải rác trên các diện tích ven làng, gần đường to, gò cồn. Các HTX đã triển khai đánh 1 -2 lần, lượng thuốc sử dụng: 1.236,3 kg (trong đó Cat 0.25 WP: 869,8 kg; thuốc khác: 366,5 kg).

Số chuột bắt thủ công: 31.510 con (Kim Bảng: 1.110 con, Duy Tiên: 4.000 con, Lý Nhân: 11.000 con,  Bình Lục: 10.000 con, Thanh Liêm: 3.000 con, Phủ Lý: 2.400 con).

- Bệnh lùn sọc đen: Số lượng thóc giống được xử lý 408.389 kg. Diện tích được xử lý hạt giống tương đương 13.171,6 ha bằng 44,2% diện tích; 100 % diện tích mạ được phun trừ rầy trên mạ phòng chống bệnh virus lùn sọc đen.

-Sâu keo mùa thu xuất hiện rải rác trên lúa. Diện tích nhiễm và xử lý 0,24 ha.

b. Trên cây màu: Các dịch hại ở mức độ thấp, đang tiếp tục theo dõi.

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.

Văn phòng