Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn về thực hành sản xuất rau, củ, quả bền vững tại HTX Nông sản hữu cơ Phù Vân

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tập huấn về thực hành sản xuất rau, củ, quả bền vững tại HTX Nông sản hữu cơ Phù Vân
Ngày 21-22/9/2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản phối hợp với Tổ chức Rikolto tại Việt Nam tổ chức tập Tập huấn về thực hành sản xuất rau, củ, quả bền vững tại HTX Nông sản hữu cơ Phù Vân cho 40 thành viên HTX.

 B1.jpg

B2.jpg

          Qua lớp tập huấn, học viên hiểu được các biện pháp thực hành bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau cụ thể là hiểu được: tầm quan trọng của việc bảo tồn đất, xác định những nguyên nhân thực tế đang làm thoái hóa đất, xây dựng kế hoạch bảo tồn đất; Tầm quan trọng của nước, xác định được những nguyên nhân thực tế đang làm ô nhiễm nguồn nước, xây dựng kế hoạch bảo tồn nước; Tìm hiểu hệ sinh thái, xác định những hoạt động thúc đẩy đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái; Phân loại rác thải khu vực sản xuất rau, các biện pháp quản lý từng loại rác thải phù hợp và kế hoạch quản lý rau thải trên khu vực sản xuất rau an toàn và tại nông hộ. Tìm hiểu nguyên nhân, tác động của khí nhà kính đối với biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch chống, giảm nhẹ tác hại biến đối khí hậu trong sản xuất và kinh doanh rau. Các nguyên tắc IPM, các biện pháp phòng trừ trong IPM, thực hiện được phương pháp điều tra sâu bệnh, nhận biết được danh mục các loại thuốc trừ sâu có độc tố thấp khuyến cáo sử dụng.

          Lớp tập huấn cũng tập trung thảo luận, giải đáp các thắc mắc về những vấn đề còn bất cập, khó khăn trong quá trình hoạt động thực tiễn sản xuất kinh doanh rau tại HTX để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh rau củ quả bền vững tại HTX trong thời gian tới.

Chi cục QLCL NLS & TS