Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

1.1. Là người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Là công dân Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển.

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b. Đang trong thời gian bị kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 chỉ tiêu.

3. Hình thức: Xét tuyển

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/8/2020 đến ngày 20/9/2020.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 21/9/2020. (Thời gian bán và nhận hồ sơ trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 4, nhà A, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

Nội dung chi tiết của Thông báo Tuyển dụng.

1. Quyết định 1653.UBND tỉnh Hà Nam ve viec phe duyet ke hoach tuyen dung vien chuc So Nong.PDF

2. Thong bao Ke hoach tuyen dung vien chuc nam 2020 (1).pdf

5.  Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, File đính kèm​ như sau:

a. Kien thuc chung.rar

b. Thủy lợi.rar

c. Trồng trọt và BVTV.rar

d. Khuyến nông.rar

e. Chăn nuôi Thú y.rar

h. Phát triển nông thôn.rar

Phòng Tổ chức Cán bộ