Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật
Từ đầu năm đến nay tình hình bệnh Dại vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, cụ thể: năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh Dại tại 30 tỉnh, thành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022); từ ngày 01/01 đến ngày 28/02/2024, cả nước đã xảy ra 27 ổ bệnh Dại trên động vật tại 16 tỉnh, thành phố, tổng số chó chế và tiêu huỷ 67 con và 18 ca tử vong trên người do bệnh Dại ở 14 tỉnh, thành phố (tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023), số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh Dại đã lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Thực hiện Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; Văn bản số 683/UBND-NNTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Nam và số 227/SNN-CN&TY về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vât. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dại, giảm thiểu và tiến tới không còn người chết vì bệnh Dại, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và đảm bảo an ninh xã hội. Đề nghị UBND các cấp tập trung các nguồn lực để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định của Luật Thú y, Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030"; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 10/02/2022 về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022 - 2030. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

a1.jpg

- Tăng cường quản lý đàn chó, mèo; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng thôn/xóm/tổ dân phố, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó, mèo nuôi và tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi; chấp hành việc nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải có người quản lý và đeo rọ mõm cho chó theo quy định.

- Tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo bảo đảm tỉ lệ đạt trên 70% tổng đàn. Áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, tiêm phòng vắc xin được quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP; Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh Dại đối với con người, cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh Dại động vật trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, người giết mổ chó, mèo bằng các hình thức phù hợp. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền để mọi người không chủ quan, khi bị chó, mèo cắn phải chủ động đến cơ quan y tế khám và điều trị kịp thời.

a2.jpg

Hình ảnh nhân viên thú y xã Thanh Sơn tiêm phòng vắc xin dại cho chó.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y