Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Thông tin quy hoạch  
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Trong tháng 7 năm 2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiêp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân, UBND xã Chân Lý, HTX nuôi trồng thủy sản xã Chân Lý tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phòng, trị bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
       Tham gia Hội nghị, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, trị bệnh có nguy cơ xảy ra đối với đàn vật nuôi, thủy sản trên địa bàn.

 A1.jpg

       Các hộ chăn nuôi tham dự hội nghị đã có nhiều câu hỏi và trao đổi đối với giảng viên về quy định của pháp luật, cơ chế chính sách hiện nay của tỉnh kỹ thuật phòng trị bệnh, đồng thời mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của địa phương.

A2.jpg

A3.jpg

      Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y, phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân đã có những hướng dẫn và giải đáp cũng như tiếp thu các ý kiến của người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đồng thời mong muốn các hộ tiếp nhận đầy đủ kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại gia đình nhằm phát triển kinh tế nông hộ và trang trại trên địa bàn bền vững, hiệu quả./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y