Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2020

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2020

Quyết định 213/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng chống  dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2020.

Nội dung của Quyết định.

13. QĐ 213.UBND phe duyet ke hoach phong chong dich benh 2020.pdf


Chi cục Chăn nuôi và Thú y