Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Thủy lợi Hà Nam đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TL về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị

Tin tức - Sự kiện  
Chi cục Thủy lợi Hà Nam đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TL về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị

Ngày 23 tháng 9 năm 2019 Chi cục Thủy lợi Hà Nam đã ban hành
Quyết định số 16/QĐ-TL về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị.

          Toàn bộ nội dung của Quyết định mời bạn đọc xem hoặc tải về:

          1. Quyết định số 16.QĐ-TL.pdf

Chi cục Thủy lợi