Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết của Quyết định.

2. QĐ.1607.UBND.TTHC.pdf


Văn phòng